Zweig, Stefan - Könyves Mendel – Sakknovella (Letölthetőt)

2389 Ft

Stefan Zweig (1881-1942) gazdag és több mint hatvan éve világszerte népszerű életművéből 2 novella hallható. A második világháború idején készítette a hátborzongató “Sakknovellá”-t a fasizmus lélekölő hatásáról. Sokan ezt tartják legkitűnőbb, kétségtelenül halhatatlan művének.

Figyelem! Ezen termék vásárlás után a hangoskönyv letölthetővé válik, nem kerül CD szállításra.

Cikkszám: KOS-L-227 Kategóriák: , ,

Leírás

Stefan Zweig (1881 – 1942) a freudi pszichoanalízis érzékeny irodalmi tolmácsolójaként vált világhírűvé.
Könyves Mendel egy kis emberkéről szól, aki minden könyvet be tud
szerezni, s aki épp e szenvedélye miatt veszíti el élete fonalát. De
egy keserű felismerésről is szól ez az elbeszélés, a kávéházak
varázslatos világának eltűnéséről, amely titokzatos és megfoghatatlan
marad mindazoknak, akik már nem élhették meg.
A Sakknovella Zweig utolsó és egyben legkiforrottabb alkotása is. Bécs
a német megszállás ideje alatt. A Gestapo fogva tartja Dr. B-t, aki,
hogy szellemét frissen tartsa, az adott körülmények között sakkozni
kezd. Ez azonban egyfajta sakk-mérgezéshez vezet. Nem sokkal ezután
maga is meglepődik azon, hogy belemegy egy partiba a szinte
robotszerűen játszó világbajnok, Mirko Czentovic ellenében. Talán, mert
azt szeretné megtudni, hogy az a játék, akkor a cellában, még sakk
volt-e, vagy már maga az őrület.
Stefan Zweig (1881-1942), aki világszerte
az egyik legnépszerűbb osztrák író volt, semmiképpen se sorolható a német
irodalom alkotóművészeinek sorába. Ifjan, mint oly sok kitűnő prózaíró, ő is
költőként kezdi. Szonettekkel és egyéb hagyományos formákban versel, igen jó
formaérzékkel. Még mielőtt elérkeznék saját műfajaihoz, a lélektani novellákhoz
és kisregényekhez, a történelmi életrajzokhoz, végül a nagy távlatú
emlékezésekhez, nagyobb lélegzetű művei verses drámák. Olykor később, már
ismert prózai elbeszélőként is vissza-visszatér a verses színjátékhoz, ezek
közül a legjelentékenyebb az indulatosan pacifista bibliai tárgyú játék, a
Jeremiás.
Jómódú
polgári otthonból indulva lehetősége volt egyetemeken filozófiát,
irodalomtörténetet, történelmet tudományos fokon tanulni, utazni a Föld
különböző tájain, elmélyedni a nagy szenzációként felfedezett pszichoanalízisben.
Otthon, Bécsben ismerte meg személyesen Freudot, akit mindvégig mesterének
vallott, és akinek lélektani módszere nagymértékben hatott emberábrázolására.
Franciaországban pedig megismerték egymást Romain Rolland-nal. Humanista
lélekalkatuk, harcos részvétük minden üldözött és elnyomott iránt, műveltségük
jellege annyira közel állt egymáshoz, hogy mindhalálig barátok, harcostársak,
egymás gondos elemzői és magyarázói maradtak. Zweig egyik legszebb tanulmánya a
Romain Roland-ról szóló, kötet terjedelmű élet- és jellemrajz, műveinek árnyalt
elemzése. Romain Rolland kitűnő tanulmányai közt az egyik legérdekesebb a
Stefan Zweiget jellemző és elemző, hasonlóképpen kötetnyi írói arckép.
Hangoztatott
antimilitarizmusa a háborúra készülő osztrák hazában nemcsak gyanússá tette, az
imperialista körök kritikusai és publicistái veszélyes elemnek, a társadalmi
rend elleni felforgatónak hirdették. Veszélyben is érezhette magát. Az első
világháború kitörése utazás közben, Svájcban találta. Tüntetően nem ment haza katonának,
senki ellen nem volt hajlandó harcolni. És nemsokára oda emigrált
Franciaországból Rolland is. Svájcban pedig németül is, franciául is lehetett
békéért harcoló publicisztikát teremteni.
Legfontosabb
műfaja a novella. Amikor a háború befejeztével hazatér, az Osztrák-Magyar
Monarchia szétesett. Akárcsak Magyarország, megcsonkítva, összezsugorítva,
elszegényedve kénytelen új életet kezdeni. Ausztria is szomorú ország. Ide tér
haza az író, akiről jól tudják, hogy a kezdetek kezdete előtt már tiltakozott a
háború ellen. Most már nyilvánvaló, hogy neki volt igaza. És amikor egymás után
jelennek meg hamarosan világsikerű novelláskötetei, otthon népszerű, a
nemzetközi olvasók körében nagyra tartott, ünnepelt szerzővé emelkedik. – Három
novelláskötete az osztrák polgári világ körképe, bravúros, lélektani
mélységeket elemző emberábrázolással. A legkorábbi közülük az Első
élmény. Kamaszkorú ifjak lelki válságairól szól. Ebben olvasható Az
égő titok című, talán legszebb elbeszélése. A következő az
Ámok című novellasorozat a szenvedélyek lélektorzító hatásáról.
Végül a harmadik: az Érzések zűrzavara. Ez szélsőséges helyzetek
adta lelkiállapotok mesteri rajza. Ebben olvasható egyéb érdekes helyzetképek
közt a Fantasztikus éjszaka – a világháború kitörése előtti nap
bécsi hangulatképe. A novelláskötetek és a történelmi életrajzok sokféle
fordításban a leghíresebb írók közé sorolták a szerzőt. Kiegyensúlyozott
stílusát, választékos nyelvezetét a kritikák egybehangzóan vallották
példaszerűnek. Közben regényt is írt, de igazából nem ez volt az ő műfaja.
Amíg a
hitlerizmus világveszedelemmé nem nőtt, szinte észre sem vette, hogy zsidó.
Pedig szerette vallását, élt benne az ezerévektől örökölt hit, bár nem volt
templomba járó ember. Hazáját komolyan, érzelmesen szerető osztrák volt.
Köztudomású, hogy a nácizmust bűnnek, az emberiség közveszélyének tudta. Amikor
kétségtelen volt, hogy a németek hamarosan elárasztják Ausztriát, nem is
tehetett mást, menekülnie kellett. Feleségével együtt Franciaországba
költözött, onnét egy rövid időre Amerikába, majd Dél-Amerikában, Brazíliában
talált otthonra. Ott írta Brazília című könyvét az új otthon múltjáról,
jelenéről, szépségeiről és értékeiről. És ami ennél is fontosabb, már az
Európában folyó második világháború idején készítette a hátborzongató
Sakknovellá-t a fasizmus lélekölő hatásáról. Sokan ezt tartják
legkitűnőbb, kétségtelenül halhatatlan művének. Ezután kezdett bele utolsó
könyvébe, önéletrajzába. A tegnap világa a címe (magyar fordításban
Búcsú a tegnaptól címen jelent meg). Saját életútjára
visszatekintve a régi Bécs hangulatát, légkörét egyszerre líraian és
történetírói szemléletességgel mutatja be terjedelmes művében. Sokan éppen ezt
tartják életműve csúcsának. Be is fejezte, de megjelenését már nem érte meg. A
honvágy, a rátörő reménytelenség, Ausztria eltiprása, a világ féltése
búskomorságba sodorta. Bármennyire is biztonságban volt ő maga, már a
biztonságot és az életet sem igényelte. 61 éves korában öngyilkos lett.
Azóta sok
idő telt el, változnak a szokások, változnak az ízlések. Stefan Zweig
népszerűsége nem olyan világdivat, mint a harmincas-negyvenes években. Értéke
és múlhatatlansága azonban mostanra már kijelölte helyét a szépirodalom
halhatatlanjai közt.

Tartalom:
Sakknovella
Könyves
Mendel

További információk

Szerző

Kiadó

Játékidõ

3 audio CD

Formátum

Műfaj

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Könyves Mendel – Sakknovella (Letölthetőt)” értékelése elsőként

Érdekelhetnek még…